امام سجاد می فرمایند: نگاه مهرآمیز مؤمن به چهره برادر مؤمنش و محبّت به او عبادت است.
صفحه اول نگارخانه نمای مدرسه علمیه حاج شیخ عبدالحسین

.:: نمای مدرسه علمیه حاج شیخ عبدالحسین ::.