امام سجاد می فرمایند: نگاه مهرآمیز مؤمن به چهره برادر مؤمنش و محبّت به او عبادت است.
صفحه اول نگارخانه تصاویر به مناسبت هفته پژوهش سال تحصیلی98

.:: تصاویر به مناسبت هفته پژوهش سال تحصیلی98 ::.