امام سجاد می فرمایند: نگاه مهرآمیز مؤمن به چهره برادر مؤمنش و محبّت به او عبادت است.
صفحه اول نگارخانه حضرت آیت الله خسروشاهی

.:: حضرت آیت الله خسروشاهی ::.