امام سجاد می فرمایند: نگاه مهرآمیز مؤمن به چهره برادر مؤمنش و محبّت به او عبادت است.
صفحه اول نگارخانه اساتید محترم مدرسه

.:: اساتید محترم مدرسه ::.