امام سجاد می فرمایند: نگاه مهرآمیز مؤمن به چهره برادر مؤمنش و محبّت به او عبادت است.
صفحه اصلی اخبار پذیرش حوزه علمیه شیخ عبدالحسین طهرانی 1401

.:: پذیرش حوزه علمیه شیخ عبدالحسین طهرانی 1401 ::.

تاريخ خبر : 1401/2/7
تحت اشراف حضرت آیت الله خسروشاهی (ادام الله ظله) شرایط پذیرش شاغلین به تحصیل در پایه یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه نظام جدید آموزش و پرورش دانش آموزان دارای سابقه تحصیلی در سال سوم دبیرستان (دیپلم) و یا پیش دانشگاهی نظام قدیم و یا دانشجوی دارای حداکثر 30واحد
پذیرش حوزه علمیه شیخ عبدالحسین طهرانی 1401
تحت اشراف حضرت آیت الله خسروشاهی (ادام الله ظله)
شرایط پذیرش
شاغلین به تحصیل در پایه یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه نظام جدید آموزش و پرورش
دانش آموزان دارای سابقه تحصیلی در سال سوم دبیرستان (دیپلم)
و یا پیش دانشگاهی نظام قدیم و یا دانشجوی دارای حداکثر 30واحد