مسابقه حفظ قرآن کریم ؛ ویژه طلاب سطح یک


بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم


دار القرآن حوزه مبارکه شیخ عبدالحسین تهرانی (ره) در نظر دارد در راستای انس بیشتر طلاب با قرآن کریم مسابقهٔ حفظ ویژه طلاب سطح یک برگزار نماید.


محدودهٔ مسابقه حفظ: جزء ۲۹ قرآن کریم


به عزیزانی که موفق به حفظ این جزء از قرآن کریم شوند، هدیه‌ای از جانب تولیت محترم حوزه مبارکه شیخ عبدالحسین تهرانی (ره) اهداء خواهد شد.


مهلت حفظ پایان ماه مبارک رمضان میباشد.
1401-1-21