وفات جانسوز ام المومنین حضرت خدیجه کبری (س)


رهبر انقلاب:
حضرت خدیجه، مادر دوازده امام است
ایشان در واقع مادر دوازده امام است؛ چون ایشان مادر امیرالمومنین هم هست. ایشان امیرالمومنین را در آغوش خودش، در دامان خودش، در زندگی خودش پرورش داده تا چند سالگی.
1395/02/20
1401-1-23