۵ اردیبهشت ؛ سالروز شکست کودتای آمریکا در طبس، معروف به عملیات پنجه عقاب (۱۳۵۹ ه‍.ش)


۵ اردیبهشت ؛ سالروز شکست کودتای آمریکا در طبس، معروف به عملیات پنجه عقاب (۱۳۵۹ ه‍.ش)

روزی که لشکر شن با اراداه الهی به پا میخیزد !
▫️ صحرای طبس یادآور شکست خفت‌بار متجاوزان در عملیات « پنجه عقاب » و تبلور قدرت امداد الهی است؛ واقعه عبرت‌آموز در تاریخ معاصر که سال ۱۳۵۹ و اوایل پیروزی انقلاب اسلامی روی داد و باعث تحقیر و رسوایی بزرگ آمریکا در جهان شده و همچنین ناکامی آمریکا در دستیابی به توطئه‌های شوم خود و حقانیت ایران اسلامی را به جهانیان نشان داد.

رهبر معظم انقلاب:
خواستند حمله‌ی نظامی کنند، ولی نتوانستند.
قضیه‌ی طبس یادتان است؟
این، معنای آن حرفی است که امام فرمودند و با همان تعبیرِ امام درست است که:
« امریکا، هیچ غلطی نمیتواند بکند »
1401-2-5