پذیرش حوزه علمیه شیخ عبدالحسین طهرانی 1401


پذیرش حوزه علمیه شیخ عبدالحسین طهرانی 1401
تحت اشراف حضرت آیت الله خسروشاهی (ادام الله ظله)
شرایط پذیرش
شاغلین به تحصیل در پایه یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه نظام جدید آموزش و پرورش
دانش آموزان دارای سابقه تحصیلی در سال سوم دبیرستان (دیپلم)
و یا پیش دانشگاهی نظام قدیم و یا دانشجوی دارای حداکثر 30واحد
1401-2-7