امام سجاد می فرمایند: نگاه مهرآمیز مؤمن به چهره برادر مؤمنش و محبّت به او عبادت است.


.:: طلاب ممتاز ::.

طلبه پایه سوم معدل: 17/33
طلبه پایه سوم معدل: 18/80
طلبه پایه اول معدل: 19/63
طلبه پایه هفتم معدل: 17/50
طلبه پایه اول معدل: 19/23
طلبه پایه اول معدل:18/98