امام سجاد می فرمایند: نگاه مهرآمیز مؤمن به چهره برادر مؤمنش و محبّت به او عبادت است.
صفحه اول دانش آموختگان سید ابوالفضل حسنی

.:: سید ابوالفضل حسنی ::.