امام سجاد می فرمایند: نگاه مهرآمیز مؤمن به چهره برادر مؤمنش و محبّت به او عبادت است.
صفحه اول دانش آموختگان محمد علی جهان افروز

.:: محمد علی جهان افروز ::.